מחיר השכרת מדפסות

מדפסות להשכרה · מכונות צילום להשכרה

100 / לחודש
 • התקנה, תמיכה והדרכה.
 • שירות טכנאים ותחזוקה.
 • אספקת טונרים וחלפים.

*התחייבות למינימום הדפסות למשך 24 חודשים.

120 / לחודש
 • התקנה, תמיכה והדרכה.
 • שירות טכנאים ותחזוקה.
 • אספקת טונרים וחלפים.

*התחייבות למינימום הדפסות למשך 24 חודשים.

150 / לחודש
 • התקנה, תמיכה והדרכה.
 • שירות טכנאים ותחזוקה.
 • אספקת טונרים וחלפים.

*התחייבות למינימום הדפסות למשך 30 חודשים.

200 / לחודש
 • התקנה, תמיכה והדרכה.
 • שירות טכנאים ותחזוקה.
 • אספקת טונרים וחלפים.

*התחייבות למינימום הדפסות למשך 24 חודשים.

240 / לחודש
 • התקנה, תמיכה והדרכה.
 • שירות טכנאים ותחזוקה.
 • אספקת טונרים וחלפים.

*התחייבות למינימום הדפסות למשך 30 חודשים.

300 / לחודש
 • התקנה, תמיכה והדרכה.
 • שירות טכנאים ותחזוקה.
 • אספקת טונרים וחלפים.

*התחייבות למינימום הדפסות למשך 36 חודשים.

צפו במגוון המדפסות שלנו בפעולה

צפו במגוון המדפסות שלנו בפעולה

33 Percent cost Reduction

השכרת מדפסת תפחית עד 33 אחוזים מן ההוצאות שלכם.

הפחתת עלויות

45 Percent of Energy Savings

החזר השקעה מהיר עם עד 45 אחוזים פחות צריכת חשמל.

חסכון באנרגיה

99 Percent Satisfied customers

יותר מאשר 99 אחוזים מלקוחותינו מרוצים מן הבחירה בנו.

לקוחות מרוצים

92 Percent Reducing faults

טיפול תחזוקה יזום יפחית יותר מ- 92 אחוזים מן התקלות.

הפחתת תקלות

95 percent Improving efficiency

מערך תמיכה עם פתרון תקלות של 95 אחוזים בזמן אמת.

שיפור היעילות

98 Percent Less hassle

אתם תדאגו למלאי נייר אנו נדאג ל- 98 האחוזים הנותרים.

פחות טירחה

שליטה בהוצאה

מחיר ידוע מראש, מאפשר לכם לשלוט באופן מלא בהוצאות.

שליטה בהוצאה

בחירה חכמה

השכרת מדפסת מעניקה לכם רק יתרונות ללא שום חסרונות.

בחירה חכמה

הוצאה מוכרת

השכרת מדפסת מוכרת כהוצאה מלאה ומיידית, לצרכי מס.

הוצאה מוכרת